چند  روز پيش خبري را از سايتهاي مجاهدين خواندم كه كه حيرت مرا برانگيخت. خبر پيرامون تلگرام. چنانچه ميدانيد طي روزهاي اخير اختلافاتي بين ايران و شركت تلگرام ايجاد شده است. ايران از شركت مربوطه خواسته است كانالهاي مستهجن و غير اخلاقي را فيلتر كند. در غير اين صورت اين شبكه موبايلي در ايران فيلتر خواهد شد. اين كشاكش مدتي است ادامه دارد تشخيص مستهجن بودن كانال هم بعهده تلگرام خواهد بود. اما در اين ميان بشنويد از يك گروه عقب مانده و در خود فرورفته.

منبع : سازمان مجاهدين خلق |زندگي در اوهام
برچسب ها : تلگرام